VASTUULLISUUSOHJELMA

VASTUULLISUUS

Vastuullisessa voimistelussa jokaisella toiminnassa mukana olevalla on turvallinen, positiivinen ja oppimista tukeva ympäristö. Vastuullisessa voimistelussa onnistutaan, menestytään ja koetaan elämyksiä yhdessä tehden.

Akroteam Lohjan toiminnassa vastuullisuus on osa seuran arvoja ja käytännön toimintaa. Vastuullisuustyö on jatkuvaa tarkastelua ja kehittämistä niin voimistelijoiden, toimihenkilöiden kuin kehittyvän ja tunnetun organisaatiomme näkökulmasta. Toimimme Voimisteluliiton eettisten periaatteiden mukaisesti sekä toteutamme urheilujärjestöjen yhteistä vastuullisuusohjelmaa. Vastuullisuusohjelmassa otetaan huomioon turvallinen toimintaympäristö, hyvä hallinto, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto sekä antidoping-asiat. Olemme sitoutuneet urheilun yhteisiin Reilun pelin periaatteisiin.

Seuraamme toimissamme Voimisteluliiton lasten voimistelun linjausta, joka vahvistaa lasten oikeuksien toteutumista voimistelussa. Jokaisen voimistelijan ja seuratoimijan hyvinvointi on seurassamme kaiken keskiössä. Kaikessa häirinnässä, kiusaamisessa ja hyvinvointia haastavassa toiminnassa on nollatoleranssi. Mikäli jostain syystä havaitset epäasiallista käytöstä, voit olla yhteydessä suoraan seuramme johtokuntaan, joka vastaa seuramme vastuullisuusasioista. Mahdolliset rikosoikeudelliset asiat viedään viranomaisten tietoon.

HYVÄ HALLINTO

Hyvän hallinnon mukainen toimintamme herättää luottamusta ja tyytyväisyyttä, on osallistavaa ja takaa toiminnan laadun sekä jatkuvuuden. Sääntömme ja määräyksemme ennaltaehkäisevät epäasiallista käytöstä ja mahdollistavat siihen puuttumisen.

Toimenpiteet:

 • Toimimme läpinäkyvästi noudattaen sovittuja sääntöjä ja hyviä toimintatapoja.

 • Taloudenpitomme ja varainhankintamme on vastuullista.

 • Seuramme työntekijöillä on lain mukaiset työsopimukset sekä muut työsuhteeseen liittyvät asiat kunnossa. Selvitämme rikostaustan ohjaajilta ja valmentajilta, jotka työskentelevät alaikäisten lasten ja nuorten kanssa.

 • Seuramme säännöt ovat ajantasaiset ja löytyvät seuran nettisivuilta.

 • Yhdistysrekisterin tiedot ovat ajantasaiset.

 • Seuramme hallituksen jäsenet suorittavat Seuran Hallinto - verkkokurssin.

 • Seurallamme on määriteltynä toimintaperiaatteet- ja tavat sekä eri toimijoiden vastuualueet ja roolit.

 • Seuramme hallitus tutustuu ja sitoutuu urheilun yhteisiin reilun pelin periaatteisiin sekä voimistelun eettisiin periaatteisiin. 

 • Seuran hallitus vastaa seuran vastuullisuusohjelmasta ja toimimisesta määritellyn vastuullisuusohjelman mukaisesti. Eri tahot ja toimijat voivat tarvittaessa olla yhteydessä seuran puheenjohtajaan. Puheenjohtajana kaudella 2023-2024 toimii Sari Wirlander (hallitus@akroteamlohja.fi, puh. 040 868 7335).

TURVALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Seurassamme huomioidaan jokaisen oikeus psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen turvallisuuteen. Kaiken toiminnan sekä harjoitus- ja kilpailuolosuhteiden tulee olla turvallisia. Kun mahdollisiin epäkohtiin puututaan välittömästi, luo se toimintaympäristöstä turvallisen yhdessä positiivisen ilmapiirin kanssa.

Toimenpiteet:

 • Seuramme eri toimijoilla on pelisäännöt, joita kaikki noudattavat. 

 • Lasten, nuorten ja perheliikunnan toiminta pohjautuu Lasten laadukkaan voimistelun materiaaleihin ja periaatteisiin. Seuramme toimijat tutustuvat Lasten laadukkaan voimistelun materiaaleihin ja periaatteisiin. Lisäksi ohjaajat seuraavat Instgram-tiliä Laadukas lasten ohjaus.

 • Seuramme valmentajat ja muut toimijat ovat tutustuneet voimistelijan oikeuksiin, turvataitoihin sekä valmentajan vastuuseen. Voimistelijan keho- ja turvataidot

 • Seurallamme on ohjeet epäasialliseen käytökseen puuttumiseen, ja ne ovat kaikilla seuran toimijoilla ja jäsenillä tiedossa. Hyödynnämme Et ole yksin –palvelun asiantuntemusta epäasialliseen käytökseen liittyvissä tilanteissa.

 • Seuramme hallitus on tutustunut epäasialliseen käytökseen puuttumisen malliin ja sen ohjeet on avoimesti saatavilla seuran jäsenille sekä nettisivuilla on linkitykset Et ole yksin palveluun.

 • Seuramme ohjaajien ja valmentajien koulutuspolku takaa vastuullisen ja turvallisen toimintaympäristön.

 • Voimistelun eettiset periaatteet -koulutuksia järjestetään sisäisesti ohjaajillemme.

 • Seurassamme on käytössä ongelmanratkaisupolku, jota käytetään puolueettomasti välineenä kaikissa seuran sisäisissä ongelma- tai pulmatilanteissa. 

 • Lasten, nuorten ja perheliikunnan ohjaajamme on ohjattu osallistumaan Et ole yksin -verkkokoulutukseen. Osallistuminen todennetaan koulutuksesta saatavalla todistuksella. 

YHDENVERTAISUUS JA TASA-ARVO

Toivotamme kaikki tervetulleeksi mukaan Akroteam Lohjan toimintaan riippumatta mm. sukupuolesta, etnisestä taustasta, vammasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai taloudellisesta tilanteesta. Edistämme aktiivisesti ja konkreettisesti yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua liikuntaan ja urheiluun ja sen päätöksentekoon.

Toimenpiteet:

 • Seuramme hallitus tutustuu yhdenvertaisuus ja tasa-arvo materiaaleihin sekä arvioivat oman seuransa tasa-arvoisuutta. 

 • Seurallamme on vähintään kaksi toimenpidettä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen ja lisäämiseen seurassa. Meillä on väylä harrastaa taloudellisesta tilanteesta huolimatta ja pyrimme huomioimaan erityistarpeiset harrastajat mahdollisimman hyvin.

 • Luomme osallistumisen mahdollisuuksia kaikille. Huomioimme mm. harrastusten kustannuksiin ja saavutettavuuteen liittyviä näkökulmia. Seurassamme on mahdollista harrastaa edullisesti.

 • Pyrimme edistämään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista päätöksenteoissamme ja toiminnassamme esim. työryhmissä, hallituksessa ja valinnoissa.

 • Viestimme monipuolisesti: Kuva- ja sanavalintamme tukevat yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

YMPÄRISTÖ JA ILMASTO

Kannamme vastuun ympäristöstä ja pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan kestävän kehityksen. Seura arvioi omien toimintojen ympäristövaikutuksia ja tiedostaa eri toiminnoista syntyvät ympäristövaikutukset.

Toimenpiteet: 

 • Kannustamme kimppakyytiin ja yhteisiin bussimatkoihin.

 • Kierrätämme siistejä ja käyttökuntoisia harjoitusvaatteita ja -välineitä facebook-ryhmän kautta.

 • Käytämme digitaalisia viestintävälineitä ja vältämme paperitulosteita.

ANTIDOPING

Seuran eettiset linjaukset ja vastuullisuusohjelma pohjautuvat Urheilu yhteisön vastuullisuusohjelmaan sekä Voimistelun eettisiin periaatteisiin. Voimistelijat sitoutuvat lisenssin hankkiessaan noudattamaan Suomen ja maailman antidopingsäännöstöjäKansainvälisen Olympiakomitean ja Kansainvälisen voimisteluliiton FIG:n antidopingsäännöstöjä. 

Toimenpiteet:

 • Seuramme hallitus on tutustunut voimistelun antidoping-ohjelmaan  ja päivittänyt kohdan sääntöihin.

 • Antidoping-kasvatus on osa valmennustyötä.

 • Kannustamme, tuemme ja ohjaamme lapsia ja nuoria terveelliseen ja päihteettömään elämäntapaan.

 • Tuomme perheille tiedoksi antidopingsäännökset lasten ja nuorten mahdollisen lääkityksen kannalta. KAMU-lääkehaku

Eri vapaus


Kuva, joka sisältää kohteen teksti, kuvakaappaus, graafinen suunnittelu, logo 
Kuvaus luotu automaattisestiYhteystiedot

  toimisto(at)akroteamlohja.fi
  Y-tunnus: 3130547-2

Seuraa meitä:

Verkkosivun toteuttanut Snippet

Käytämme sivustolla evästeitä parantaaksemme sivuston käyttökokemusta. Jatkamalla selailua, hyväksyt evästeiden käytön.